Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών

Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Idef ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος Πρώτων Βοηθειών.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Διάρκεια: 40 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν ιατρική εκπαίδευση και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Βεβαίωση Παρακολούθησης: ΝΑΙ

Δυνατότητα Πιστοποίησης: ΝΑΙ

Σκοπός: Το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην εργασία» παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να αναγνωρίσουν ένα επείγον περιστατικό και να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα τα κρίσιμα πρώτα λεπτά μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ ή εξειδικευμένος ιατρικό προσωπικό. Περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές πρώτων βοηθειών, επείγοντα περιστατικά και τραυματισμοί.

Ενότητες:

  • Εισαγωγικά θέματα
  • Στόχος των πρώτων βοηθειών & ο ρόλος του πρώτου βοηθού
  • Επικοινωνία με έναν ασθενή
  • Περιεχόμενο του κιτ πρώτων βοηθειών
  • Ικανότητες διάσωσης
  • Η θέση ανάκτησης του ανθρώπου που έχει ανάγκη βοηθείας
  • Καρδιοπνευμονική ανάνηψη (CPR)
  • Χρησιμοποιώντας τον αυτοματοποιημένο εξωτερικό απινιδωτή (AED)
  • Πνιγμός
  • Τραυματισμοί
  • Σημαντική αιμορραγία
  • Κάψιμο από φωτιά
  • Κατάγματα (σπασμένα οστά)
  • Μίκρο-τραυματισμοί
  • Καρδιακή προσβολή και στηθάγχη

 

Μεθοδολογία:

  • Θεωρία και σημειώσεις εκπαίδευσης με πρακτικά και κατανοητικά παραδείγματα
  • Ασκήσεις προσομοίωσης, με εξαγόμενα συμπεράσματα.
  • Επίδειξη και καταιγισμό ιδεών.
  • Επίλυση αποριών


Εισηγητές:
Η Idef Κατάρτιση συνεργάζεται αποκλειστικά με έμπειρους στο αντικείμενό τους εκπαιδευτές, κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από αρμόδιους φορείς.