ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ & ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ακύρωση Προγράμματος Σπουδών (Δια ζώσης ή με Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση) λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας του κάθε προγράμματος, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δε θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στη νέα ημερομηνία.

Οι διοργανωτές διατηρούν επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος κάποιου σεμιναρίου ή ακύρωσης του. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα ενημερωθούν εκπαιδευόμενοι τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Σε περίπτωση ακύρωσης υπαιτιότητα του διοργανωτή προβλέπεται επιστροφή του 100% του ποσού.

Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του προγράμματος, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση σεμιναρίων λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο ή την συμμετοχή του στον διαγωνισμό, οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο info@ideftraining.gr.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο πρόγραμμα από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 70% του ποσού.

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, επιστροφή 50% του ποσού.

Αν χρειάζεται, επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε εντός 10 ημερών.

Προγράμματα On line με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για τα προγράμματα στα οποία το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού είναι διαθέσιμο on line στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, προβλέπεται επιστροφή του 100% του ποσού των χρημάτων μέχρι και τη στιγμή που ο εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στο υλικό (1ο login)