Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων 2021 – 2022

Επιδοτούμενη Κατάρτιση Εργαζομένων 2021 – 2022

Η IDEF Κατάρτιση ανακοινώνει την έναρξη καταγραφής ενδιαφερομένων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων 2021 – 2022.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι και 49 άτομα προσωπικό και αφορά κατάρτιση σε αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας 40 ωρών.

Η κατάρτιση δεν έχει κόστος και κάθε συμμετέχων λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα € 200. Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Η επιχείρηση – εργοδότης δεν επιβαρύνεται από τη συμμετοχή του εργαζομένου στο πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής των ενδιαφερομένων, θα διαμορφωθεί λίστα σεμιναρίων επιλογής, που να συνάδει με το πρόγραμμα και τις εκπαιδευτικές επιδιώξεις των υποψηφίων.

Η κατάρτιση λαμβάνει χώρα σε ωράριο της επιλογής του εργαζόμενου και με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στη δράση, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί.

    Φόρμα Επικοινωνίας

    Add a Comment

    Your email address will not be published.