Πρόγραμμα Εντατικής Προετοιμασίας Διαγωνισμού Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Πρόγραμμα Εντατικής Προετοιμασίας Διαγωνισμού Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Idef ανακοινώνει τη διεξαγωγή εντατικού προγράμματος προετοιμασίας των υποψηφίων του διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα, με αποστολή την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού έχουν προγραμματιστεί για τις 23-25/10/2021 και θα εισαχθούν 160 σπουδαστές. To πρόγραμμα προετοιμασίας του IdEF ξεκινά τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.

Το πρώτο στάδιο αφορά σε γραπτή δοκιμασία, στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

-Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους (Ανάπτυξη Θέματος)

-Μικρο-Μακρο & Δημόσια Οικονομική (Ανάπτυξη Θέματος)

-Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες (με τη μέθοδο ερωτήσεων-απαντήσεων πολλαπλών επιλογών)

Στο δεύτερο στάδιο συμπεριλαμβάνονται και προφορικές εξετάσεις:

-Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση (γραπτή και προφορική εξέταση)

-Φάκελος Επίκαιρου Θέματος (γραπτή εξέταση)

-Ξένη Γλώσσα (γραπτή εξέταση)

Το πρόγραμμα προετοιμασίας

Το πρόγραμμα προετοιμασίας της Idef Κατάρτιση αφορά σε προετοιμασία 104 ωρών, ξεκινά τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και καλύπτει το σύνολο της ύλης των ενοτήτων του πρώτου σταδίου.

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα καθημερινές, 18.00 – 22.15 και Σάββατα 10.00 – 14.30. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα διαδικτυακά, μέσω της εύχρηστης πλατφόρμας μας.

Κόστος

Το κόστος για την παρακολούθηση του συνόλου των ενοτήτων ανέρχεται συνολικά σε € 980 (εννιακόσια ογδόντα ευρώ) και δύναται να καταβληθεί σε δόσεις. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες ενότητες, στο αντίστοιχο κόστος:

-Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους | 72 διδακτικές ώρες | € 600

-Μικροοικονομία και Δημόσια Οικονομική | 72 διδακτικές ώρες | € 600

-Γνώσεις και Δεξιότητες | 20 ώρες | € 200

Στις ομαδικές εγγραφές (2+ άτομα) παρέχεται έκπτωση 10%. Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται οι σημειώσεις, που δίδονται ηλεκτρονικά.

Εισηγητές

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Ο κ. Παναγιώτης Καραμπατσακίδης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Νομικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο με τίτλο “Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές”. Είναι στέλεχος στο Τμήμα Διεθνούς Δικαίου και Στρατιωτικών Συμφωνιών της Γενικής Διευθύνσεως Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κατά τη σταδιοδρομία του έχει υπηρετήσει σε ποικίλες θέσεις του ΥΠΕΘΑ και ΓΕΕΘΑ, όπου η ενασχόλησή του αφορούσε κυρίως στη Δημόσια Διοίκηση, στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και σε ζητήματα που άπτονται του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες και για να σας αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό υλικό (ύλη, ενδεικτική βιβλιογραφία, πρόγραμμα κλπ) παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί ή καλέστε στο τηλ. 210 6916807

Φόρμα Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Προετοιμασίας Διαγωνισμού ΕΣΔΣ

    Φόρμα Επικοινωνίας