Εκπαίδευση ομάδων υψηλών επιδόσεων

Teacher

Κατηγορία

Management

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Θέλετε μια ομάδα υψηλής απόδοσης που να λειτουργεί συνεκτικά, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και να επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα; Η ισχυρή ηγεσία είναι το κλειδί για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης μιας ομάδας, τα μέλη της οποίας θα έχουν άριστη επικοινωνία και σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ τους, ώστε να οδηγηθούν στον κοινό τους στόχο, την Επιτυχία. Η κατάρτιση ομάδων υψηλών επιδόσεων «εφοδιάζει» τα διευθυντικά στελέχη και την ηγεσία μιας επιχείρησης με μια «εργαλειοθήκη» βέλτιστων πρακτικών, ώστε να δημιουργήσουν ομάδες υψηλών αποδόσεων, οι οποίες θα μπορούν να επιτυγχάνουν τους διαφόρους επιχειρηματικούς στόχους. Το εν λόγω σεμινάριο αποτελεί απαραίτητο και πολύτιμο «εργαλείο» για τους ηγέτες/διευθυντές της κάθε επιχείρησης, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτητικές συνθήκες της σημερινές εποχής. «Χτίστε» κουλτούρα εμπιστοσύνης Ανανεώστε την έμπνευση και τα κίνητρα της ομάδας σας. Ενισχύστε τη συνοχή της Ξεπεράστε τις όποιες δυσλειτουργίες Δημιουργήστε ένα εξαιρετικά παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον

Our Main Teachers

Max Availability : 0

Χορήγηση Βεβαίωσης : Ναι

Τοποθεσία : Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (on line)

Γλώσσα : Ελληνικά

Διάρκεια : 40 ώρες

Question

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.