Διαχείριση Χρόνου

Teacher

Κατηγορία

Management

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Η επιτυχής διαχείριση του χρόνου, αναμφίβολα, μας επιτρέπει να εργαζόμαστε με πιο αποτελεσματικό, παραγωγικό και ευχάριστο τρόπο. Το εν λόγω σεμινάριο διαχείρισης χρόνου διδάσκει όλες εκείνες τις δεξιότητες που χρειάζεται ο εργαζόμενος για να επιτύχει την αποτελεσματική οργάνωση του χρόνου του. Οι καταρτιζόμενοι μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται το χρόνο τους και να παίρνουν πρωτοβουλίες, που θα τους ωφελήσουν, τόσο στην επαγγελματική, όσο και την προσωπική τους ζωή. Πρόκειται για ένα μάθημα προσωπικής ανάπτυξης για όσους εργάζονται σε επιχειρήσεις με απαιτητικές συνθήκες και ταχύτατους ρυθμούς, αλλά και για εκείνους που τομείς εργασίας τους είναι: η Διοίκηση, οι Πωλήσεις, τα Οικονομικά και το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Our Main Teachers

Max Availability : 0

Χορήγηση Βεβαίωσης : Ναι

Τοποθεσία : Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως (on line)

Γλώσσα : Ελληνικά

Διάρκεια : 40 ώρες

Question

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.